Gérard CAUDRON : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 16-01-2002 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid van het bureau
 • 17-01-2002 / 26-06-2002 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid
 • 27-06-2002 / 30-06-2002 : Niet-ingeschrevenen
 • 01-07-2002 / 09-09-2002 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid
 • 10-09-2002 / 19-07-2004 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid van het bureau

National parties 

 • 20-07-1999 / 09-07-2002 : Parti socialiste (Frankrijk)
 • 10-07-2002 / 19-07-2004 : Socialiste Indépendant (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

 • 22-07-1999 / 12-09-1999 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Polen
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tijdelijke Commissie menselijke genetica en andere nieuwe technologieën in de moderne geneeskunde
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Polen

Plaatsvervanger 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Cyprus
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tijdelijke commissie Echelon-interceptiesysteem
 • 17-01-2002 / 26-06-2002 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
 • 17-01-2002 / 26-06-2002 : Tijdelijke commissie inzake mond- en klauwzeer
 • 07-02-2002 / 26-06-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Cyprus
 • 09-09-2002 / 19-07-2004 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
 • 14-10-2002 / 19-07-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Bulgarije

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte en van innovatie (2002-2006) - Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie  
- A5-0153/2002 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128