Fabrizio BERTOT : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 12-04-2013 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 12-04-2013 / 22-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Italië)
  • 23-01-2014 / 30-06-2014 : Forza Italia (Italië)

Leden 

  • 18-04-2013 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met India

Plaatsvervanger 

  • 17-04-2013 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de financiële participatie van werknemers in bedrijfswinsten  
- ECON_AD(2013)516888 -  
-
ECON 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen