Ondřej KOVAŘÍK : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Contact