Franco FRIGO : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 07-05-2013 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 07-05-2013 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italië)

Leden 

  • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme
  • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
  • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen