Jean-Thomas NORDMANN : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 03-07-2002 / 15-12-2002 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid
  • 16-12-2002 / 05-03-2003 : Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij - Lid
  • 06-03-2003 / 19-07-2004 : Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij - Lid van het bureau

National parties 

  • 03-07-2002 / 19-07-2004 : Union pour la démocratie française - Parti radical (Frankrijk)

Leden 

  • 02-09-2002 / 12-01-2003 : Begrotingscommissie
  • 13-01-2003 / 19-07-2004 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
  • 13-01-2003 / 19-07-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Bulgarije

Plaatsvervanger 

  • 29-08-2002 / 15-12-2002 : Commissie constitutionele zaken
  • 18-12-2002 / 19-07-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over antisemitisme  
- P5_DCL(2004)0024 - Vervallen  
Jean-Thomas NORDMANN , Glyn FORD , Lennart SACRÉDEUS  
Datum bekendmaking : 29-03-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 100 - 06-05-2004