Zdravka BUŠIĆ : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Hrvatska demokratska zajednica (Kroatië)

Leden 

  • 02-07-2013 / 30-06-2014 : Commissie constitutionele zaken
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met India

Plaatsvervanger 

  • 16-09-2013 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen