Oleg VALJALO : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Socijaldemokratska partija Hrvatske (Kroatië)

Leden 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Plaatsvervanger 

  • 06-09-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
  • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 25-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen