Giovanni BARBAGALLO : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 11-03-2014 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 11-03-2014 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italië)

Leden 

  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

Plaatsvervanger 

  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

all-activities 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen