Nicolas BAY : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Vergaderrooster van het Parlement - 2021 FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact