Joëlle MÉLIN : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire coup) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (B9-0035/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Joëlle MÉLIN  
Joëlle MÉLIN 

op EP NEWSHUB

Contact