Tiziana BEGHIN : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 

Laatste activiteiten 

Contact