Alfred SANT : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Laatste activiteiten 

Verkiezing van de Commissie EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland (A9-0040/2019 - Eva Kaili) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Alfred SANT  
Alfred SANT 

op EP NEWSHUB

 • Labour’s urgent task is to reconquer credibility; for this to happen, its top representatives need to be united, manifest a seamless integrity and accept total transparency over government affairs. On the last point, there have been the gravest deficiencies.

  Geplaatst:  
  op twitter 
 • Banks, big & small, feeling the strain of new rules they have to take on board should be allowed relief.True, the European Central Bank does not have as part of its remit banks’ profitability.But it needs to acknowledge that if this falters, stability will be put at risk.

  Geplaatst:  
  op twitter 
 • The real Labour hardcore is hardworking, trustful, law abiding and prudent. Which is why it has been the most scarred by the upheavals of the past weeks.

  Geplaatst:  
  op twitter 

Contact