Laurenţiu REBEGA : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 14-07-2015 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid
 • 15-07-2015 / 24-08-2015 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid
 • 25-08-2015 / 01-03-2018 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Ondervoorzitter
 • 02-03-2018 / 02-04-2018 : Niet-fractiegebonden leden
 • 03-04-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 24-08-2015 : Partidul Conservator (Roemenië)
 • 25-08-2015 / 17-09-2018 : Independent (Roemenië)
 • 18-09-2018 / 01-07-2019 : PRO Romania (Roemenië)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

 • 08-07-2014 / 14-07-2015 : Commissie visserij
 • 14-07-2014 / 14-07-2015 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
 • 23-10-2015 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 24-02-2016 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 24-02-2016 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 19-01-2017 / 25-10-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2017 / 01-03-2018 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-03-2018 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 25-10-2017 / 01-03-2018 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 11-04-2018 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië  
- AGRI_AD(2014)539868 -  
-
AGRI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumeisen voor hergebruik van water  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief  
- PETI_AD(2018)615473 -  
-
PETI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) RO  
 

Existența unui nume de domeniu specific pentru UE este foarte importantă pentru identitatea online a UE.
Domeniul .eu a fost înființat în aprilie 2002, ca nume de domeniu al Uniunii Europene și al cetățenilor săi. Scopul a fost de a accelera comerțul electronic prin îmbunătățirea interoperabilității rețelelor europene online, prin crearea unui identificator digital european unic în sistemul internetului.
Cu toate acestea, de la adoptarea sa, mediul online pentru numele de domenii s-a schimbat și, în consecință, este necesar să se țină pasul cu evoluția rapidă a pieței.
Am votat pentru acest raport, deoarece simplifică cadrul juridic existent în domeniul .eu și permite cetățenilor din spațiul economic european să înregistreze un domeniu .eu și în afara UE, indiferent de țara lor de reședință.
Propunerea stabilește principiile generale de înregistrare a unui nume de domeniu .eu, descrie criteriile de eligibilitate, condițiile de înregistrare și de revocare a numelor de domeniu, procedurile de rezervare a numelor de domeniu.

Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector (A8-0378/2018 - Brian Hayes) RO  
 

Am votat per ansamblu pozitiv acest raport deoarece consider că o reformă a sistemului public în spațiul european este binevenită. Recomandările aduse sunt oportune pentru o implementare sistematică de noi măsuri care să asigure adaptarea întregului sector la noile realități europene. Povara unui sistem administrativ complex și greoi nu își are locul întru-un spațiu comun european care se vrea deschis către progres și inovare. Anumite state membre au demonstrat concret că guvernarea electronică creează premisele, atât de necesare, pentru reacții imediate și eficiente ale administrației la noile provocări generate de un mediu dinamic și schimbător, cum este cel din prezent. Consider așadar sugestiile conținute în acest raport ca fiind de bun augur pentru a încuraja dezvoltarea unor principii comune de guvernare electronică la nivelul statelor membre.

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne (A8-0369/2018 - Michael Gahler) RO  
 

M-am abținut la votul privind Acordul UE-Ucraina pentru că, de mai mulți ani, autoritățile de la Kiev restrâng sistematic drepturile minorităților din Ucraina. Românii din Bucovina de Nord și din Basarabia de Sud, dar și cei din Transcarpatia sunt împiedicați să-și păstreze identitatea națională și sunt supuși, practic, asimilării.
Actualul regim politic din Ucraina nu este cu nimic mai bun pentru minorități decât regimul sovietic. Mai mult, regimul de la Kiev este la același nivel al respectării drepturilor omului, a libertății presei și a principiilor democratice cu regimul de la Moscova.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over drinkwater als grondrecht  
- P8_DCL(2016)0071 - Vervallen  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 78 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring inzake natuurgeneeskunde  
- P8_DCL(2016)0036 - Vervallen  
Piernicola PEDICINI , Fabio Massimo CASTALDO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Dario TAMBURRANO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Nicola CAPUTO , Laurenţiu REBEGA , Tibor SZANYI , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Patricija ŠULIN , Eleftherios SYNADINOS , Takis HADJIGEORGIOU  
Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 52 - 12-07-2016
Schriftelijke verklaring over het voorkomen van obesitas bij kinderen  
- P8_DCL(2015)0056 - Vervallen  
Aldo PATRICIELLO , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA , Tibor SZANYI , Rolandas PAKSAS , Alessandra MUSSOLINI , Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Milan ZVER , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Enrico GASBARRA , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Krzysztof HETMAN , Giovanni LA VIA , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Lefteris CHRISTOFOROU , Ivan JAKOVČIĆ  
Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 129 - 06-01-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen