Maria NOICHL : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Subcommissie mensenrechten 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Laatste activiteiten 

De rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact