Pina PICIERNO : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 

Plaatsvervanger 

Commissie cultuur en onderwijs 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië 

Contact