Anders Primdahl VISTISEN : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 31-08-2015 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 01-09-2015 / 12-12-2016 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 13-12-2016 / 10-01-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 11-01-2017 / 15-01-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 05-07-2017 / 24-10-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 25-10-2017 / 07-01-2018 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 08-01-2018 / 03-07-2018 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Dansk Folkeparti (Denemarken)

Ondervoorzitter 

 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie begrotingscontrole
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Begrotingscommissie
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
 • 03-09-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 08-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 08-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 08-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende over de wijziging van de protocollen 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- AFET_AD(2019)630541 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden  
- AFET_AD(2019)630542 -  
-
AFET 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap  
- LIBE_AD(2019)628589 -  
-
LIBE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Europese grens- en kustwacht (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN  
 

The DPP-Delegation is supportive of Frontex. In this regard, it welcomes that a standing corps of up to 10 000 operational staff will be set up by 2027. Where Frontex currently relies on Member States’ contributions, the Agency will start to recruit its own staff. This new corps can be deployed in the Member States on their request to assist in border control, returning individuals and fighting cross-border crime. Also, the DPP believes it is positive that Frontex can continue to assist Member States in their return operations when they agree thereto. The DPP however regrets to see that the Agency is not beefed up fully in its competences. Frontex namely did not receive the extra competence on returning individuals from one third country to another third country. The DPP believes this constitutes a missed opportunity. By assisting North African countries in their return operations, the pressure on our external borders would fall sharply. Furthermore, ‘fundamental rights monitors’ are created, which will supervise the Agency’s implementation of fundamental rights in every single operation. The latter, combined with the extra reporting obligations, will put a lot of red tape on the Agency, which will prevent efficient operations. Hence, the DPP voted against.

Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen (A8-0421/2018 - Sven Giegold) EN  
 

Fiscalis is an EU programme for national tax administrations to exchange information and expertise. The programme includes a budget to assist Member States’ tax authorities with supporting tax policy and the implementation of EU law on taxation to avoid aggressive tax planning, tax fraud and double non-taxation. Its budget will go towards connecting IT systems and promoting the sharing of good practices and training to boost efficiency and to avoid unnecessary administrative burdens for citizens and businesses in cross-border transactions. It also promotes cooperation between tax authorities, in particular joint actions in risk management and audits. A partial agreement has been reached with the Council covering the Fiscalis Programme for 2021-2027. However, since negotiations have not been finalised, the rapporteur wishes to close Parliament’s first reading (by adopting his report) before re-opening negotiations with the Council in the next mandate. Although the DPP-Delegation is generally satisfied with the text, it decided to abstain as further improvements are expected when negotiations with Council resume in the next mandate. It believes it would from a democratic point of view be more correct if the Members of the 9th parliamentary term to decide on this.

Programma Rechten en waarden (A8-0468/2018 - Bodil Valero) EN  
 

The Proposal for a Regulation establishing the Rights and Values Programme (2021-2027) is one of the proposals related to the MFF part of the Justice, Rights and Values fund. The general objective of the proposed Programme was ‘to protect and promote rights and values as enshrined in the EU Treaties and in the EU Charter of Fundamental Rights’. The Fund provides financial support for the activities of a number of actors. The report significantly modified the Commission’s proposal. The amendments contained, inter alia, a new strand aimed at ‘promoting and safeguarding democracy, the rule of law and fundamental rights, in particular by supporting and building the capacity of civil society organisations at local, regional, national and transnational level’ (Union Values Strand). The DPP-Delegation voted against the report because this new part was designed as a financial instrument for a political fight against some Member States (Poland and Hungary) by transferring public money to the leftist NGOs. Despite the provisional agreement (excluding budgetary issue) reached during the interinstitutional negotiations, the DPP rejected the outcome. The DPP is of the opinion that the Programme still contains the controversial Union Values Strand aimed at interfering in the internal situation in some Member States.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen