József NAGY : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : MOST - HÍD (Slowakije)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie verzoekschriften

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden  
- LIBE_AD(2018)626976 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen  
- LIBE_AD(2018)620997 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)  
- LIBE_AD(2017)601042 -  
-
LIBE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-rechtskader (A8-0155/2018 - Ismail Ertug) HU  
 

Megszavaztuk, hogy az egész EU-ban számítson bűncselekménynek a kilométeróra hamisítása. Hosszútávon a legjobb megoldás persze a megelőzés, amit egy nyilvános, központi, uniós adatbázis tenne lehetővé, összekötve az EU összes STK nyilvántartását a bejegyzett kilométeróra állásokat tartalmazva. Az EU-ban az eladások 10-15 százalékánál fordul elő ilyen csalás, de a tagországok közötti használtautókereskedésben akár az 50 százalékot is eléri. A jelentést támogattam, hiszen az első sorban nekünk, kelet-európai vásárlónak jelent majd biztonságot, többnyire ugyanis mi állunk a becsapott oldalon.

Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) HU  
 

Támogattam a jelentést, hiszen az egy hosszútávú, jól koordinált uniós ifjúsági stratégiát biztosít. Az eddigi sikeres EU programok, mint az Erasmus+ már bizonyították, hogy érdemes a fiatalokba invesztálni. Ezeket tovább kell erősítenünk és támogatnunk, valamint egy ambiciózus költségvetéssel társítanunk. Külön szeretném kiemelni az ún. „ifjúsági garanciát”, ami gondoskodik arról, hogy minden 25 éven aluli fiatal színvonalas állásajánlatot kapjon, további oktatásban vehessen részt vagy gyakorlati képzésben részesüljön a tanulmányai befejezését vagy munkahelyének elveszítését követő négy hónapon belül.

Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) HU  
 

Az Európai Unió vezető szerepet vállalt az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodásban és mintegy 220 millió eurót ruházott be különböző projektekbe, melyek célja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és a fogyasztók megfelelő tájékoztatása. A jelentést egyértelműen megszavaztam, hiszen fontosnak tartom az EU különböző környezetvédelmi politikáinak támogatását.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over toetreding van de EU tot het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind,  
- P8_DCL(2016)0135 - Vervallen  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 120 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over het voorkomen van het gebruik van lood  
- P8_DCL(2016)0106 - Vervallen  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Datum bekendmaking : 03-10-2016
Vervaldatum : 03-01-2017
Aantal ondertekenaars : 94 - 04-01-2017
Schriftelijke verklaring over een verenigde strijd tegen terrorisme  
- P8_DCL(2016)0028 - Vervallen  
József NAGY , Monika BEŇOVÁ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomasz Piotr PORĘBA , Adam GIEREK , Ivan ŠTEFANEC , Alessandra MUSSOLINI , Salvatore Domenico POGLIESE , Elisabetta GARDINI , Edward CZESAK  
Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 71 - 12-07-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen