Ivan ŠTEFANEC : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire coup) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) SK  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020) SK  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact