Janice ATKINSON : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
 • 20-10-2014 / 14-06-2015 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Ondervoorzitter

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-10-2015 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 02-10-2015 / 01-07-2019 : Independent (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 30-11-2016 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 27-07-2015 / 29-11-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 09-11-2015 / 29-11-2016 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 02-03-2016 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen