Raymond FINCH : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 16-04-2019 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie visserij
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2017 / 12-11-2017 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 13-03-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 05-02-2018 / 13-01-2019 : Begrotingscommissie
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Plaatsvervanger 

 • 19-01-2017 / 09-05-2017 : Commissie visserij
 • 10-05-2017 / 10-09-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 30-08-2017 / 01-07-2019 : Commissie internationale handel
 • 11-10-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 07-11-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 25-01-2018 / 25-02-2018 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : Commissie visserij
 • 10-01-2019 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen