Bill ETHERIDGE : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-10-2018 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 02-10-2018 / 07-10-2018 : Thurrock Independents (Verenigd Koninkrijk)
 • 08-10-2018 / 12-02-2019 : Libertarian Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 13-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 19-01-2017 / 13-03-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie

Plaatsvervanger 

 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Begrotingscommissie
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Commissie internationale handel

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) EN  
 

UKIP voted against this non-legislative, non-binding report regarding accessibility to cultural services. Although there are some pertinent points, it is not for the EU to interfere with national tax policies, dictate how much national governments should contribute or invest in cultural services, nor how they should form policy in this area. Furthermore, we oppose calls for increased investment at the expense of the taxpayer; this is for the sole discretion of national governments.

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) EN  
 

UKIP MEPs voted against this legislative first reading report. We believe that it should be left to Member States to regulate professions, and that it is not the task of the Commission to set a proportionality test. UKIP tabled a rejection amendment to this report, which we voted in favour of, as we believe this legislation should not go ahead.

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) EN  
 

– UKIP voted against this report. It is looking at removing restrictions that Member States have the right to impose. These restrictions include such things as the use of hired goods vehicles with a gross vehicle weight above six tonnes and restricting the use of a vehicle which has been hired in a Member State different from the one where the vehicle is.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen