Jude KIRTON-DARLING : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie internationale handel
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie verzoekschriften
  • 18-09-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen (B9-0108/2019, B9-0111/2019) EN  
 

Given the increasing influence of disinformation, electoral fraud and reports of foreign interference in many of our Member States, Labour MEPs voted for this report for an urgent reform of our electoral laws to defend our elections against foreign interference and manipulation, and to win the fight against offline and online disinformation. We welcome measures such as the Code of Conduct that have been introduced to respond to this interference, but it is clear that this is not enough and that there is an urgent need for new rules before our national and European elections can be free and fair.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaring van goed gedrag