Jane COLLINS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
 • 20-10-2014 / 15-01-2019 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-01-2019 / 16-04-2019 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 15-04-2019 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 16-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 28-08-2016 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger 

 • 29-08-2016 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 15-01-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2017 / 15-01-2019 : Commissie juridische zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) EN  
 

. – UKIP MEPs voted against allowing this legislative report to be negotiated among the EU institutions behind closed doors. UKIP believes that legislation should receive full scrutiny from Parliament and that Members should be able to table amendments to the report.

Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (goedkeuring) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) EN  
 

. – UKIP voted against providing consent to this agreement. We do not support the development of EU foreign policy. New Zealand is a Commonwealth member and we look forward to reinvigorating the UK’s relationship with this country post Brexit. We are pleased to note the strong calls coming from New Zealand for increased trade links among Commonwealth nations.

Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (resolutie) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) EN  
 

. – UKIP voted against this non-legislative and non-binding resolution. We do not support the development of EU foreign policy. New Zealand is a Commonwealth member and we look forward to reinvigorating the UK’s relationship with this country post Brexit. We are pleased to note the strong calls coming from New Zealand for increased trade links amongst Commonwealth nations.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen