Theresa GRIFFIN : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie vervoer en toerisme
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) EN  
 

I voted in favour. Labour MEPs have been pushing for the European Parliament to adopt an unequivocal statement to demonstrate its commitment on fighting climate change. It is an important step in putting climate action at the top of the EU agenda. In declaring the climate emergency, MEPs urged the new European Commission to fully assess the climate and environmental impact of all relevant legislative and budgetary proposals and ensure that they are all fully aligned with the objective of limiting global warming to under 1.5°C, and that they are not contributing to biodiversity loss.

VN-klimaatconferentie 2019 (COP25) (B9-0174/2019) EN  
 

I along with Labour colleagues voted in favour. This resolution was adopted with strong wording about the need for the European Investment Bank to divest from fossil fuels and the need for an EU climate law. A target of 55% reduction in greenhouse gas emissions by 2030 was adopted and the deletion of positive language around Carbon Capture and Storage was rejected.

Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van gendergebaseerd geweld (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) EN  
 

Further action from the European Commission is needed to ensure the remaining seven Member States ratify the Convention. S&D FEMM has highlighted Istanbul Convention ratification from Member States and European Union accession as a key priority of this mandate. I along with S&D colleagues voted in favour of this report.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaring van goed gedrag