Louise BOURS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
  • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 22-11-2018 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)
  • 23-11-2018 / 01-07-2019 : Independent (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie cultuur en onderwijs

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen