James CARVER : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
 • 20-10-2014 / 27-05-2018 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 28-05-2018 / 09-01-2019 : Niet-fractiegebonden leden
 • 10-01-2019 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 27-05-2018 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 28-05-2018 / 01-07-2019 : Independent (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 10-09-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 02-10-2017 / 01-05-2018 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten

Plaatsvervanger 

 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) EN  
 

I do not believe that parliamentary immunity should extend to matters which go beyond what is necessary to perform the mandate effectively. Nevertheless, I also believe that Parliament must follow its own Rules of Procedure and act impartially in accordance with the rules to ensure that all Members are treated in the same way when accused.

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) EN  
 

I do not believe that parliamentary immunity should extend to matters which go beyond what is necessary to perform the mandate effectively. Nevertheless, I also believe that Parliament must follow its own Rules of Procedure and act impartially in accordance with the rules to ensure that all Members are treated in the same way when accused.

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) EN  
 

I do not believe that parliamentary immunity should extend to matters which go beyond what is necessary to perform the mandate effectively. Nevertheless, I also believe that Parliament must follow its own Rules of Procedure and act impartially in accordance with the rules to ensure that all Members are treated in the same way when accused.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen