Fredrick FEDERLEY : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 
Fredrick FEDERLEY  
Fredrick FEDERLEY 

op EP NEWSHUB

Contact