Javier NART : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie juridische zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 

Contact