Javi LÓPEZ : Home 

Voorzitter 

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Contact