Ingo FRIEDRICH : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid
 • 31-08-2004 / 14-02-2007 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid van het bureau
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Duitsland)

Ondervoorzitter 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Europees Parlement
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Bureau van het Europees Parlement

Quaestor 

 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Europees Parlement
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Bureau van het Europees Parlement

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie constitutionele zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie constitutionele zaken
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Quaestoren
 • 31-01-2007 / 01-02-2009 : Commissie constitutionele zaken
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Commissie economische en monetaire zaken

Plaatsvervanger 

 • 15-09-2004 / 16-11-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 17-11-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.