Reinhold L. BOCKLET : 3de zittingsperiode 

Fracties 

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) - Lid van het bureau
 • 21-01-1992 / 11-02-1992 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) - Lid
 • 12-02-1992 / 24-06-1993 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) - Lid van het bureau

National parties 

 • 25-07-1989 / 24-06-1993 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Duitsland)

Voorzitter 

 • 15-02-1993 / 24-06-1993 : Commissie juridische zaken en rechten van de burger

Leden 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Commissie landbouw, visserij en Plattelandsontwikkeling
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN en de Republiek Korea (AIPO)
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN, de Interparlementaire Organisatie van de ASEAN (AIPO) en de Republiek Korea
 • 15-01-1992 / 24-06-1993 : Commissie landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling
 • 18-12-1992 / 15-02-1993 : Commissie juridische zaken en rechten van de burger
 • 11-02-1993 / 24-06-1993 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN, de Interparlementaire Organisatie van de ASEAN (AIPO) en de Republiek Korea

Plaatsvervanger 

 • 26-07-1989 / 18-02-1991 : Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Commissie externe economische betrekkingen
 • 18-02-1991 / 14-01-1992 : Commissie institutionele zaken
 • 15-01-1992 / 24-06-1993 : Commissie externe economische betrekkingen
 • 15-01-1992 / 24-06-1993 : Commissie institutionele zaken
 • 25-02-1992 / 10-02-1993 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjrak-landen
 • 11-02-1993 / 24-06-1993 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjrak-landen