Rui AMARAL : 3de zittingsperiode 

Fracties 

 • 25-07-1989 / 26-01-1992 : Liberale en Democratische Fractie - Ondervoorzitter
 • 27-01-1992 / 18-07-1994 : Liberale en Democratische Fractie - Lid

National parties 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Social Democrata (Portugal)

Voorzitter 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Commissie vervoer en toerisme

Ondervoorzitter 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Commissie vervoer en toerisme

Leden 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegatie voor de betrekkingen met Cyprus
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN, de Interparlementaire Organisatie van de ASEAN (AIPO) en de Republiek Korea
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN, de Interparlementaire Organisatie van de ASEAN (AIPO) en de Republiek Korea
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN, de Interparlementaire Organisatie van de ASEAN (AIPO) en de Republiek Korea

Plaatsvervanger 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Commissie sociale zaken, werkgelegenheid en arbeidsmilieu
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
 • 10-05-1990 / 18-02-1991 : Politieke Commissie
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland