Peter BEAZLEY : 3de zittingsperiode 

Fracties 

 • 25-07-1989 / 30-04-1992 : Europese Democratische Fractie - Lid
 • 01-05-1992 / 18-07-1994 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) - Lid

National parties 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Conservative and Unionist Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN en de Republiek Korea (AIPO)

Leden 

 • 26-07-1989 / 15-09-1989 : Commissie regionaal beleid en ruimtelijke ordening
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN, de Interparlementaire Organisatie van de ASEAN (AIPO) en de Republiek Korea
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN, de Interparlementaire Organisatie van de ASEAN (AIPO) en de Republiek Korea
 • 13-09-1993 / 18-07-1994 : Commissie regionaal beleid, ruimtelijke ordening en betrekkingen met de regionale en plaatselijke besturen
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN, de Interparlementaire Organisatie van de ASEAN (AIPO) en de Republiek Korea

Plaatsvervanger 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Commissie externe economische betrekkingen
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Commissie externe economische betrekkingen
 • 26-05-1993 / 31-01-1994 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EG-Europese Economische Ruimte
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie Europese Economische Ruimte