Nicholas BETHELL : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 29-09-2003 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

  • 20-07-1999 / 29-09-2003 : Conservative and Unionist Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Polen
  • 07-02-2002 / 24-09-2003 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Leden 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
  • 17-01-2002 / 29-09-2003 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger 

  • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Republiek Slowakije
  • 17-01-2002 / 29-09-2003 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
  • 07-03-2002 / 12-03-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Republiek Slowakije
  • 13-03-2002 / 29-09-2003 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Polen

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Motion for a resolution on the jailing of Russian military journalist Grigorii Pasko and the closure of TV‑6 EN  
- B5-0067/2002  

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128