Mary Elizabeth BANOTTI : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid van het bureau
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid van het bureau

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fine Gael Party (Ierland)

Ondervoorzitter 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Quaestor 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Europees Parlement
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Bureau van het Europees Parlement
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Europees Parlement
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Bureau van het Europees Parlement

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Quaestoren
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tijdelijke commissie Echelon-interceptiesysteem
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Quaestoren
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie verzoekschriften
 • 28-03-2000 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Roemenië
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie verzoekschriften
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Roemenië

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van de verordening van de Raad inzake de wederzijdse tenuitvoerlegging van beslissingen betreffende het omgangsrecht - Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken  
- A5-0311/2000 -  
-
LIBE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de nefaste invloed van de Wereldhandelsorganisatie op het dierenwelzijn  
- P5_DCL(1999)0010 - Vervallen  
Michl EBNER , Caroline LUCAS , Mary Elizabeth BANOTTI , Gianni VATTIMO , Mark Francis WATTS  
Datum bekendmaking : 15-11-1999
Vervaldatum : 15-02-2000
Aantal ondertekenaars : 105 - 15-02-2000