• Niall   ANDREWS  

Niall ANDREWS : Ontwerpresolutie(s) - 5de zittingsperiode 

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe EN  
- B5-0468/2002  
MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in DRC (massacre in Kisangani) EN  
- B5-0349/2002  
DRAFT MOTION FOR URGENCY RESOLUTION ON BEHALF OF THE EPP‑ED GROUP EN  
- B5-0289/2002