Alexandros ALAVANOS : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (Griekenland)

Voorzitter 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Bulgarije

Leden 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Conferentie van delegatievoorzitters
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
  • 07-02-2002 / 14-04-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Zuidoost-Europa

Plaatsvervanger 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement getiteld "Het onderwijs van morgen uitdenken - De innovatie bevorderen met behulp van de nieuwe technologieën" - Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport  
- A5-0299/2000 -  
-
CULT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128