Willy VERNIMMEN : 2de zittingsperiode 

Fracties 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Socialistische Fractie - Lid van het bureau

National parties 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Socialistische Partij (België)

Voorzitter 

  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland

Leden 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie landbouw, visserij en voedselvooreiening
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Commissie landbouw, visserij en Plattelandsontwikkeling
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegatie voor de betrekkingen met Oostenrijk

Plaatsvervanger 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie sociale zaken en werkgelegenheid
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Commissie juridische zaken en rechten van de burger