Yvonne M.C.Th. van ROOY : 2de zittingsperiode 

Fracties 

  • 24-07-1984 / 30-10-1986 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) - Lid

National parties 

  • 24-07-1984 / 30-10-1986 : Christen Democratisch Appèl (Nederland)

Leden 

  • 26-07-1984 / 30-10-1986 : Commissie externe economische betrekkingen
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidaziatische landen
  • 10-03-1986 / 30-10-1986 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidaziatische landen

Plaatsvervanger 

  • 26-07-1984 / 30-10-1986 : Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
  • 26-07-1984 / 30-10-1986 : Commissie rechten van de vrouw