Sheila FAITH : 2de zittingsperiode 

Fracties 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Europese Democratische Fractie - Lid

National parties 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Conservative and Unionist Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter 

  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland

Leden 

  • 26-07-1984 / 08-10-1984 : Commissie rechten van de vrouw
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie vervoer
  • 21-01-1987 / 20-02-1987 : Commissie vervoer en toerisme
  • 20-02-1987 / 24-07-1989 : Commissie energie, onderzoek en tecnologie

Plaatsvervanger 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie regionaal beleid en ruimtelijke ordening
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Commissie sociale zaken en werkgelegeheid