Maria Lisa CINCIARI RODANO : 2de zittingsperiode 

Fracties 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Communistische Fractie en geestverwanten - Lid

National parties 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito comunista italiano (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie rechten van de vrouw
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Commissie rechten van de vrouw

Leden 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie Reglement en verzoekerschriften
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN en van de Interparlementaire Organisatie van de ASEAN (AIPO)
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN en de Republiek Korea (AIPO)
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

Plaatsvervanger 

 • 26-07-1984 / 07-07-1986 : Commissie jeugd, cultuur, jeugd, onderwijs, vorlichting en sport
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Commissie juridische zaken en rechten van de burger