Beate Ann BROOKES : 2de zittingsperiode 

Fracties 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Europese Democratische Fractie - Lid

National parties 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Conservative and Unionist Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie jeugd, cultuur, jeugd, onderwijs, vorlichting en sport
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten
 • 21-01-1987 / 20-02-1987 : Commissie jeugd, cultuur, onderwijs, vorlichting en sport
 • 20-02-1987 / 24-07-1989 : Commissie regionaal beleid en ruimtelijke ordening

Plaatsvervanger 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie rechten van de vrouw
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie landbouw, visserij en voedselvooreiening
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Commissie jeugd, cultuur, onderwijs, vorlichting en sport
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Commissie rechten van de vrouw
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Politieke Commissie