Jean-Paul BACHY : 2de zittingsperiode 

Fracties 

  • 24-07-1984 / 23-06-1988 : Socialistische Fractie - Lid

National parties 

  • 24-07-1984 / 23-06-1988 : Parti socialiste (Frankrijk)

Voorzitter 

  • 26-10-1987 / 23-06-1988 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Leden 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie sociale zaken en werkgelegenheid
  • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
  • 21-01-1987 / 26-10-1987 : Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten
  • 21-01-1987 / 23-06-1988 : Commissie sociale zaken en werkgelegeheid

Plaatsvervanger 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
  • 21-01-1987 / 23-06-1988 : Commissie jeugd, cultuur, onderwijs, vorlichting en sport