Werner AMBERG : 2de zittingsperiode 

Fracties 

  • 13-02-1987 / 24-07-1989 : Socialistische Fractie - Lid

National parties 

  • 13-02-1987 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Duitsland)

Leden 

  • 13-03-1987 / 24-07-1989 : Commissie regionaal beleid en ruimtelijke ordening
  • 13-03-1987 / 24-07-1989 : Commissie verzoekerschriften

Plaatsvervanger 

  • 13-03-1987 / 24-07-1989 : Commissie sociale zaken en werkgelegeheid