Angelo CIOCCA : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 

Contact