Alexandra GEESE : Home 

Lid 

Begrotingscommissie 
Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met Irak 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact