Constanze KREHL : Home 

Lid 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met Belarus 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen  
- REGI_AD(2019)643095 -  
-
REGI 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact