André ELISSEN : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 13-06-2017 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid

National parties 

 • 13-06-2017 / 01-07-2019 : Partij voor de Vrijheid (Nederland)

Leden 

 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Begrotingscommissie
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
 • 12-09-2017 / 06-02-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme
 • 16-04-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU

Plaatsvervanger 

 • 27-06-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme
 • 27-06-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen