John HOWARTH : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter 

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Leden 

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Begrotingscommissie

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie begrotingscontrole
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020  
- IMCO_AD(2019)639801 -  
-
IMCO 

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaring van goed gedrag