Dennis RADTKE : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Laatste activiteiten 

Contact